FEPR-DS-UE-EFRR

Adaptacja i restauracja Pomnika Historii - Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku

Spotkanie z Prof. Grzegorzem Podrucznym

06.03.2018r.
Spotkanie z Prof. Grzegorzem Podrucznym w sprawie rekonstrukcji elementów wyposażenia nowych ekspozycji m.in. artylerii fortecznej, wyposażenia i bytowania żołnierzy, poboru wody, testów nowych technologii wojskowych w II poł XIX w.

Stolarka okienna


Zakończono wstawianie stolarki okiennej.
Trwają prace przygotowujące sale ekspozycyjne do przyjęcia eksponatów.

Przygotowanie studni


Przygotowanie studni do montażu odrestaurowanego koła czerpakowego. Gdy wybudowano ogromną twierdzę górską na wzniesieniach Srebrnej Góry z rozkazu Fryderyka Wielkiego, trzeba było zaopatrzyć ją w wodę. W tym celu, na poszczególnych bastionach i fortach zostało wykopanych siedem studni. Najgłębsza z nich mierzy 84 metry. Drążenie owych studni okazało się niezwykle kosztowne, gdyż musiano je wykonać w bardzo twardej skale gnejsowej. Legenda głosi, że najważniejsza studnia wydrążona na Donżonie, miała być najdroższą ze wszystkich srebrnogórskich studni, a koszt jej budowy miał wynieść równo 999 999 talarów. Gdy król się o tym dowiedział, podszedł do studni, wyciągnął z kieszeni jednego talara i dla równego rachunku wrzucił go do studni. Moneta prawdopodobnie spoczywa na dnie studni do dnia dzisiejszego (opracowano na podstawie: T. Przerwa „Opowieści srebrnogórskie”)

Nowe szlaki i ścieżki


Wytyczenie nowych ścieżek/szlaków zwiedzania twierdzy.
Udostępnione korytarze będą stanowiły część ścieżki edukacyjnej

Odgruzowanie

22.01.2018r.
Odgruzowanie i wyposażenie w komunikację części Lazaretu Bastionu Dolnego oraz prace montażowe zabezpieczeń konstrukcji murów.

Rozpoczęcie prac

06.12.2017r.
Realizacja zadania pn „Przyłącze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”