FEPR-DS-UE-EFRR

Adaptacja i restauracja Pomnika Historii - Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku

INFORMACJE

06.03.2018r.
Spotkanie z Prof. Grzegorzem Podrucznym w sprawie rekonstrukcji elementów wyposażenia nowych ekspozycji m.in. artylerii fortecznej, wyposażenia i bytowania żołnierzy, poboru wody, testów nowych technologii wojskowych w II poł XIX w. więcej informacji

OPIS PROJEKTU

Nazwa Projektu: Adaptacja i restauracja Pomnika Historii- Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Podziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
Nr projektu: RPDS.04.03.01-IZ.00-02-113/16 czytaj więcej